Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Siekiame būti patikimas ir profesionalus partneris

Tarptautinis bendradarbiavimas teikia visapusišką naudą institucijai – tai ne tik galimybė su užsienio kolegomis keistis profesine patirtimi, bet ir dalytis inovatyviomis idėjomis, diskutuoti aktualiais klausimais, kartu spręsti sudėtingas problemas ir taip didinti institucijos auditų ir produktų kokybę. Todėl Valstybės kontrolė tikslingai ir aktyviai dalyvauja tarptautinėje veikloje, keičiasi patirtimi bei gerąja praktika siekdama efektyvinti veiklą ir būti patikimu ir profesionaliu partneriu.

Valstybės kontrolė palaiko profesinius ryšius su užsienio šalių aukščiausiosiomis audito institucijomis (AAI), tarptautinėmis organizacijomis ir kitais tarptautiniais veikėjais.

Valstybės kontrolė yra Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos INTOSAI bei jos regioninės organizacijos - Europos aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos EUROSAI narė.

INTOSAI nare tapo 1992 m., šiuo metu priklauso Dalijimosi žiniomis komitetui ir dalyvauja Informacinių technologijų audito, Aplinkos audito, Viešosios politikos ir programų vertinimo bei Valstybės skolos audito darbo grupių veikloje.

2016 m. vykusiame INTOSAI XXII kongrese Valstybės kontrolė buvo išrinkta trejų metų laikotarpiui atlikti šios organizacijos išorės auditą. 2019 m. INTOSAI XXIII kongrese išrinkta antrai trejų metų kadencijai ir patikėtos audito grupės vadovo pareigos.

Prie EUROSAI prisijungė 1993 m., šiuo metu yra Aplinkos audito, Informacinių technologijų darbo grupių narė, dalyvauja įgyvendinant projektus „Inovacijos EUROSAI“, „Atsako į COVID-19 pandemiją auditas“ ir „Pasirengimas ateities rizikoms ir klimato krizei: laikas auditoriams pažvelgti į ilgalaikę perspektyvą?“.

2016 m. Valstybės kontrolės iniciatyva įsteigta ir pirmininkaujama EUROSAI Savivaldybių audito darbo grupė. Šios grupės tikslas – stebėti pokyčius visame viešajame sektoriuje ir jungti gerąsias savivaldybių audito organizavimo praktikas, keistis finansų valdymo, auditų metodologijos ir atlikimo patirtimi. Tai daroma kartu su darbo grupės narėmis – 27-ių Europos šalių AAI.

2021 m. vykusiame EUROSAI XI kongrese Valstybės kontrolė išrinkta į EUROSAI Valdymo tarybą šešerių metų kadencijai. Šiuo laikotarpiu Valstybės kontrolė kartu su Vokietijos Federaliniais audito rūmais bus atsakinga už EUROSAI 1–ojo strateginio tikslo - „Profesinis bendradarbiavimas“ – sėkmingą įgyvendinimą.

Valstybės kontrolė kartu su kitų Europos Sąjungos (ES) šalių AAI priklauso ES AAI Ryšių palaikymo komitetui. Tai savarankiškas, nepriklausomas ir nepolitinis ES valstybių narių AAI ir Europos Audito Rūmų vadovų forumas. Jame aptariami ir sprendžiami su ES susiję bendro intereso klausimai.

Valstybės kontrolė dalyvauja Ryšių palaikymo komiteto Fiskalinės politikos audito, Lisabonos strategijos/ strategijos „Europa 2020“ audito tinklų ir Specialiosios paskirties darbo grupės dėl Europos bankų sąjungos veikloje, prisideda prie Ryšių palaikymo komiteto leidžiamų auditų apžvalgų (kompendiumų) įvairiomis temomis (2018 m. – Jaunimo nedarbas ir jaunimo integravimas į darbo rinką; 2019 m. – Visuomenės sveikata; 2020 m. – Kibernetinis saugumas, 2021 m. – Atsakas į COVID-19 pandemiją).