Slapukų informacija
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Pranešėjų apsauga

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ

Visą parą galite kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu [email protected] arba užpildžius pranešimo  formą internetu.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką privalo pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai, Generalinei prokuratūrai ar kitai ikiteisminio tyrimo įstaigai. Tokią prievolę nustato Lietuvos Respublikos  Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnis.

Šiai prievolei įgyvendinti Specialiųjų tyrimų tarnyba pateikė valstybės tarnautojų ir jiems prilygintų asmenų, susidūrusių su korupcija, veiksmų atmintinę bei pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą. 

PRANEŠK APIE PAŽEIDIMĄ VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU

Vadovaujantis  Pranešėjų apsaugos įstatymu, įsigaliojusiu nuo 2019-01-01 bei Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir funkcionavimo užtikrinimo  tvarkos aprašu, patvirtintu 2021-06-17 valstybės kontrolieriaus įsakymu Nr.  VE-108, yra galimybė informuoti Valstybės kontrolę apie institucijoje galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinį nusižengimą, tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą, taip pat šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su Valstybės kontrole arba įdarbinimo ar kitų ikisutartinių santykių metu.

Pranešimus Valstybės kontrolės vidiniu pranešimu kanalu gali palikti esami ir buvę Valstybės kontrolės valstybės pareigūnai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) susiję su Valstybės kontrole.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Darbdaviui ir kitiems institucijos darbuotojams draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos, tai yra: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Valstybės kontrolėje, ją gali pateikti  viešai arba vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai, atvykęs į Valstybės kontrolę (Vinco Kudirkos g. 15, 01133 Vilnius);

2. paštu anksčiau nurodytu adresu;

3. elektroninio pašto adresu [email protected]

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą.

Informaciją apie pažeidimus galima pateikti ir laisva forma. Tokiu atveju privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Detalesnę informaciją ir konsultacijas gali suteikti Valstybės kontrolės atitikties pareigūnas Gediminas Švetkauskas: el. paštu [email protected]

DUOMENYS APIE VIDINIU PRANEŠIMŲ KANALU GAUTĄ INFORMACIJĄ

Atitikties pareigūnas kartą per metus apibendrina gautų pranešimų apie pažeidimus* tyrimo ir nagrinėjimo duomenis ir institucijos interneto svetainėje paskelbia tirtų atvejų statistinius duomenis ir jų vertinimo rezultatus.

2023 m. negauta ir nenagrinėta pranešimuose pateiktos informacijos apie galimus pažeidimus Valstybės kontrolėje.
2022 m. negauta ir nenagrinėta pranešimuose pateiktos informacijos apie galimus pažeidimus Valstybės kontrolėje.
2021 m. negauta ir nenagrinėta pranešimuose pateiktos informacijos apie galimus pažeidimus Valstybės kontrolėje.
2020 m. negauta ir nenagrinėta pranešimuose pateiktos informacijos apie galimus pažeidimus Valstybės kontrolėje.
2019 m. negauta ir nenagrinėta pranešimuose pateiktos informacijos apie galimus pažeidimus Valstybės kontrolėje.


* Pažeidimas – Valstybės kontrolėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos asmuo sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su Valstybės kontrole.