Slapukų informacija
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Apie veiklos sritį

ES investicijų auditas - logo
Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamentas (ESIAD) atlieka Europos Sąjungos investicijų auditą. Departamentas vertina 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti sukurtą valdymo ir kontrolės sistemą ir Europos Komisijos (EK) deklaruojamų lėšų tinkamumą. 

Europos Sąjungos investicijų auditą Lietuva privalo atlikti pagal Europos Tarybos ir Europos Komisijos reglamentus. Visos į 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemą įtrauktos institucijos, kiek jų veikla yra susijusi su šių investicijų administravimu, yra audito subjektai.

Įvertinusi visus audito metu surinktus audito įrodymus apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų teisėtumą ir sąskaitose pateiktos informacijos teisingumą, audito institucija parengia valstybinio audito ataskaitą ir išvadą.
 

VEIKSMŲ PROGRAMOS

Pagal Lietuvos partnerystės sutartį, kuri apibrėžia Europos struktūrinių ir investavimo fondų naudojimą 2014–2020 m., buvo parengtos trys veiksmų programos: 

  • 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, kuri apima Europos socialinį fondą (1,127 mlrd. Eur), Europos regioninės plėtros fondą (3,501 mlrd. Eur), Sanglaudos fondą (2,049 mlrd. Eur) ir Jaunimo užimtumo iniciatyvą (31,8 mlrd. Eur),
     
  • Lietuvos 2014–2020 m. kaimo plėtros programa, apimanti Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (1,613 mlrd. Eur),
     
  • Žuvininkystės sektoriaus veiksmų programa, apimanti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondą (0,063 mlrd. Eur).

Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamentui yra pavesta atlikti 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos audito institucijos funkcijas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnyje.

Iliustracijoje Partnerystės sutarties schema

EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ AUDITAS

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos auditas suplanuotas taip, kad atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 reikalavimus ir būtų atliekamas pagal Tarptautinės aukščiausiųjų audito institucijų organizacijos (INTOSAI) parengtus tarptautinius aukščiausiųjų audito institucijų standartus (ISSAI), Europos Komisijos gaires (EK gairės) ir audito institucijos parengtą Audito strategiją

Deklaruotų išlaidų auditas atliekamas remiantis reprezentatyviąja imtimi taikant statistinius imties nustatymo metodus.

Iliustracijoje deklaruotų išlaidų audito schema

 
AUDITO ATASKAITINIS IR ATLIKIMO LAIKOTARPIS


Aukščiausioji audito institucija pateikia laikotarpio nuo N-ųjų metų liepos 1 d. iki N+1 metų birželio 30 d. valstybinio audito ataskaitą ir išvadą. Audito ataskaita ir nuomonė pateikiama iki N+2 metų vasario 15 d.

Audito procedūros atliekamos nuo N-ųjų metų liepos iki N+2 metų vasario mėnesio. 

Iliustracijoje audito procedūros laikotarpio schema

 
AUDITO SUBJEKTAI

Vyriausybei patvirtinus Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisykles, Lietuvoje 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programai įgyvendinti sukurta valdymo ir kontrolės sistema. Finansų ministerijai pavesta atlikti šios veiksmų programos Vadovaujančiosios institucijos ir Tvirtinančiosios institucijos funkcijas. Dalis Vadovaujančiosios institucijos funkcijų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnyje, Vadovaujančiosios institucijos atsakomybe pavesta atlikti tarpinėms institucijoms.

Visos į 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemą įtrauktos institucijos, kiek jų veikla yra susijusi su Europos Sąjungos investicijų administravimu, yra audito subjektai.

Iliustracijoje valdymo ir kontrolės sistemos schema

 
EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ AUDITO ATASKAITOS IR IŠVADOS RENGIMAS


Įvertinusi visus audito metu surinktus audito įrodymus apie 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų teisėtumą ir sąskaitose pateiktos informacijos teisingumą, audito institucija parengia valstybinio audito ataskaitą ir išvadą.

Iliustracijoje Europos sąjungos investicijų audito ataskaitos ir išvados rengimo proceso schema

 
BENDRADARBIAVIMAS


Aukščiausioji audito institucija aktyviai bendradarbiauja su Europos Komisija, Europos Audito Rūmais ir kitų valstybių narių audito institucijomis dalyvaudama:
  

Iliustracijoje institucijos su kuriomis aktyviai bendradarbiauja aukščiausioji audito institucija

Skaityti daugiau

Aktualijos

Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė atliko ES struktūrinių fondų investicijų auditą: pasitaikantys viešųjų pirkimų ir rangos sutarčių įgyvendinimo neatitikimai lėmė, kad 2,61 mln. Eur išlaidų – netinkamosValstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamentas atliko 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimą.

„Kad Europos Sąjungos fondų pinigai būtų naudojami pagal paskirtį ir laikantis teisės aktų reikalavimų, yra sukurta valdymo ir kontrolės sistema, kurios veikimą užtikrina trisdešimt institucijų, įgyvendinančių Veiksmų programą, kurios tvirtinančioji ir vadovaujančioji institucija – Finansų ministerija. Ši sistema iš esmės veikia, bet atlikus auditą matyti, kad ją galima ir reikia tobulinti. Valstybės kontrolei audito metu įvertinus 37 projektus, 28-iuose jų buvo nustatyta įvairaus pobūdžio neatitikimų. O įvertinus 30,64 mln. Eur vertės išlaidų tinkamumą finansuoti nustatyta, kad vertintuose projektuose 2,61 mln. Eur išlaidų – netinkamos finansuoti ES pinigais. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad nuo 2018 m. susidarė 213 mln. Eur išlaidų suma, kuri yra laikinai nedeklaruojama Europos Komisijai, nes dėl šių išlaidų tinkamumo dar nėra baigtas institucijų vertinimas ir priimti reikiami sprendimai. Statistiškai ši suma sudaro 4,5 proc. nuo visos Europos Komisijai deklaruotų išlaidų sumos“, – teigė Europos Sąjungos investicijų audito departamento vadovė Rasa Mikelionytė.

Dažniausiai pasitaikančios klaidos buvo nustatytos viešųjų pirkimų ir ne perkančiųjų organizacijų pirkimų procedūrose. Įvairiai interpretuojamos perkančiosios organizacijos statuso nustatymo taisyklės ir pavėluota jų taikymo priežiūra lemia netinkamos pirkimo procedūros atlikimą. Vykdant viešųjų pirkimų procedūras ir jų priežiūrą per vėlai atsižvelgiama į suformuotą teismų praktiką dėl subrangovų pasitelkimą ribojančių sąlygų neteisėtumo, taip neužtikrinant klaidų, lemiančių finansinių korekcijų taikymą, prevencijos. Pašalinus šias klaidas taip pat sumažėtų netinkamų finansuoti ES pinigais išlaidų dalis. Infrastruktūros projektų patikrose jų įgyvendinimo vietose nustatyti netinkamo rangos sutarčių įgyvendinimo atvejai naudojant prastesnės kokybės medžiagas ir mažesnį jų kiekį, nei nurodyta rangos sutartyse.

Kilus įtarimų dėl dviejų projektų įgyvendinimo teisėtumo, audito metu informacija perduota Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, kuri dėl vieno iš jų pradėjo ikiteisminį tyrimą.

  
Valstybinio audito ataskaita: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2021 m. liepos 1 d.–2022 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas (kontrolės ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį)


Komentarams: 
Rasa Mikelionytė,
Europos Sąjungos investicijų audito departamento vadovė,
mob. 8 608 93 437, el. p. [email protected]

Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė atliko ES struktūrinių fondų investicijų auditą: pasitaikantys viešųjų pirkimų ir rangos sutarčių įgyvendinimo neatitikimai lėmė, kad 2,61 mln. Eur išlaidų – netinkamos

Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė atliko ES investicijų teisėtumo auditąValstybės kontrolės – aukščiausiosios audito institucijos – Europos Sąjungos investicijų audito departamentas (ESIAD) atliko metinį ES deklaruotų investicijų teisėtumo auditą.

Audito metu buvo vertintas 2014–2020 m. penktasis ataskaitinis laikotarpis (2018 m. liepos 1 d.–2019 m. birželio 30 d.). Iš viso per šį laikotarpį Europos Komisijai (EK) deklaruota 945 mln. Eur. Audito metu įvertintas 157 mln. Eur vertės atsitiktinai atrinktų išlaidų tinkamumas bei ES investicijų valdymo ir kontrolės sistemos veikimas. Vertintuose projektuose nustatyta daugiau nei 8 mln. Eur netinkamų finansuoti išlaidų.

Audito rezultatai rodo, kad dažniausiai pasitaikančios klaidos buvo susijusios su viešaisiais pirkimais, įskaitant ir tokius, kuriuose buvo nustatyti keli skirtingo pobūdžio pažeidimai.
 
„Atlikę auditą, nustatėme sisteminių klaidų, kurios kartojasi ne viename projekte ar finansuojamoje priemonėje. Be kita ko, atsižvelgdami į tai pateikėme sąlyginę audito nuomonę“, – teigia Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamento vyriausioji patarėja Lina Talmontė.

Aukščiausioji audito institucija turi ne tik įvertinti, koks yra netinkamų išlaidų dydis tikrintuose projektuose, bet ir apskaičiuoti galimą klaidą visose EK deklaruotose išlaidose. Atlikus šiuos skaičiavimus, nustatyta, kad tikėtinas klaidų lygis yra 3,6 proc. Į šį skaičių įtraukti ir EK dėmesį atkreipę pažeidimai, susiję su ribojama galimybe pasitelkti subrangovus (be šių pažeidimų tikėtinas klaidų lygis būtų 2,86 proc.).

Audito metu ES investicijas administruojančios institucijos įgyvendino 63 proc. teiktų rekomendacijų ir ėmėsi kitų veiksmų, kurie likutinę klaidą sumažino iki EK toleruotino 2 proc. lygio.
 
Europos Komisijai išskirtinai svarbus visų deklaruojamų išlaidų tinkamumas, todėl tam tikrais (pavyzdžiui, minėtų sisteminio pobūdžio klaidų) atvejais audituojami subjektai ėmėsi papildomų taisomųjų veiksmų kituose, ne tik audito metu vertintuose, projektuose.  


Valstybinio audito ataskaita: 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2018 m. liepos 1 d.–2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti, vertinimas (Kontrolės ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį)Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė atliko ES investicijų teisėtumo auditą


Daugiau informacijos:
Lina Talmontė
Europos Sąjungos investicijų audito departamento vyriausioji patarėja,
tel. (8 5) 204 7229, el. p. [email protected]


Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė atliko ES investicijų teisėtumo auditą

Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė atliko ES fondų auditąVykdant institucijų, administruojančių Europos Sąjungos fondų lėšas, veiksmų ir deklaruotų projektų išlaidų atitikties nustatytiems reikalavimams audito institucijos funkcijas, Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamentas (toliau – ESIAD) atliko 2014-2020 m. ketvirtojo ataskaitinio laikotarpio (2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d.) auditą: atsirinko ir įvertino 159 mln. Eur vertės išlaidų tinkamumą.

Vertintuose projektuose nustatyta 5 mln. Eur netinkamų finansuoti išlaidų. Dažniausiai pasitaikančios  klaidos buvo susijusios su viešųjų pirkimų vykdymu ir neperkančiųjų organizacijų vykdytais pirkimais. Iš viso per ataskaitinį laikotarpį EK deklaruota 617 mln. Eur.

„Kadangi tikėtinas klaidų lygis ataskaitiniu laikotarpiu EK deklaruotose išlaidose šiek tiek viršijo nustatytą toleruotiną 2 proc. ribą, atlikdami 2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d. laikotarpio auditą, pateikėme sąlyginę nuomonę. Šiuo metu valstybinio audito ataskaita ir išvada yra pateiktos paskesniems EK sprendimams“, – teigia Europos Sąjungos investicijų audito departamento direktorius Arūnas Siniauskas.

Atsižvelgiant į tai, kad nustatyti trūkumai nėra būdingi visai administravimo sistemai, ir įvertinus audituojamų subjektų atliktus rizikos mažinimo ir trūkumų šalinimo veiksmus (35 proc. ESIAD teiktų rekomendacijų įgyvendinta audito metu), teikiama išvada, kad Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo ir kontrolės sistema ataskaitiniu laikotarpiu veikė. Reikalingi tik tam tikri jos patobulinimai.

Atkreiptinas dėmesys, kad ES teisės aktai nesuteikia audito institucijai įgaliojimų auditų metu vertinti ES lėšų panaudojimo efektyvumo.


Valstybinio audito ataskaita: Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, sąskaitose pateiktos informacijos ir 2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotų išlaidų, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti (Kontrolės ataskaita pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnį)Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė atliko ES fondų auditą


Komentarams:
Arūnas Siniauskas,
Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamento direktorius,
tel. (8 5) 204 7649, el. p. [email protected]
   

Iliustracija pranešimui spaudai Valstybės kontrolė atliko ES fondų auditą

Šiuo metu vertiname

Rodyti viską

Auditai atliekant Europos Sąjungos fondų investicijų audito institucijos funkcijas *

*Atliktų auditų rezultatai viešinami tik gavus Europos Komisijos patvirtinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 139 str.;
Šiuo metu vykdomas

2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurta valdymo ir kontrolės sistema, sąskaitose pateikta informacija ir 2023 m. liepos 1 d. – 2024 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotos išlaidos, kurias Europos Komisijos prašoma atlyginti.

Projektuose deklaruojamų mokėjimo prašymų vertinimas (atsitiktinė atranka). Valdymo ir kontrolės sistemos veikimas (institucijų rengiamų dokumentų ir jų taikymo vertinimas). Sąskaitų auditas (deklaruotų išlaidų finansinis patikrinimas).