Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės interneto svetainių privatumo politika

INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Biudžetinė įstaiga Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, kodas 188659229, registracijos adresas: Pamėnkalnio g. 27, 01113 Vilnius, įsipareigoja užtikrinti, kad asmens duomenys Valstybės kontrolėje, Jums naudojantis interneto svetainėmis vkontrole.lt, valstybeskontrole.lt, ifi.lt, vkontrole.lt/bp, signals.lt, tfma.eu, vkontrole.lt/tf ir vkontrole.lt/vsa/ (toliau – mūsų svetainėmis), būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams ir tvarkytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
 2. Įgyvendindama šias pareigas, Valstybės kontrolė vadovaujasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – reglamentas, BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.
 3. Valstybės kontrolės interneto svetainių privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato minėtų svetainių lankytojų duomenų tvarkymo taisykles. Ji gali būti keičiama ir tobulinama be atskiro pranešimo ar įspėjimo.
 4. Valstybės kontrolės asmens pareigūno kontaktus rasite svetainėje.
 5. Privatumo politika netaikoma Valstybės kontrolės svetainėse pateikiamoms nuorodoms į kitų asmenų interneto svetaines, todėl rekomenduojame pasidomėti jų privatumo politika ar taisyklėmis.
 6. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos:
  1. 1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, buvimo vietos duomenys, interneto identifikatorius ir kt.
  2. 2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis.
  3. 3. Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

 
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Per svetaines gauti Jūsų asmens duomenys Valstybės kontrolėje tvarkomi, kad institucija galėtų:
  1. 1. siųsti naujienas ir pateikti informaciją apie savo veiklą prenumeratoriams svetainėse (vkontrole.lt, valstybeskontrole.lt, vkontrole.lt/vsa), todėl, Jūsų sutikimu, tvarkomas Jūsų pateiktas elektroninio pašto adresas;
  2. 2. su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos svetainėse (vkontrole.lt, valstybeskontrole.lt, vkontrole.lt/vsa), todėl tvarkomas Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas;
  3. 3. atlikti statistinę ir kitą analizę, nuolat tobulinti svetainių turinį ir teikiamas paslaugas.
 2. Jei naršote institucijos svetainėse prisijungę prie savo paskyros socialiniuose tinkluose Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube, Instagram, Google ir kt., Valstybės kontrolė gali gauti ir juose kaupiamą informaciją apie Jus. Jūsų asmens duomenis institucija gali gauti ir tuo atveju, jeigu, Jūsų sutikimu, jai duomenis perduoda kitos svetainės ar portalai.
 3. Jūsų asmens duomenis saugomi ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytais duomenų tvarkymo tikslais, bet ne ilgiau kaip 6 mėnesius.
 4. Ilgiau Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi tik tuo atveju, kai: esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas; Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui; jeigu yra gauta skundų, susijusių su lankytoju, ar pastebėjus tam tikro lankytojo padarytus pažeidimus; esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams. Šie duomenys sunaikinami nedelsiant, gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
 5. Tvarkant Jūsų asmens duomenis, įgyvendinamos reikiamos organizacinės ir techninės asmens duomenų saugumo priemonės, siekiant apsaugoti šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo ar kitokio neteisėto tvarkymo. 

 
ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

 1. Jūsų asmens duomenų neperduodame tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
  1. 1. juos perduoti tretiesiems asmenims įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai;
  2. 2, teisėsaugos institucijoms pagal jų prašymus teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Valstybės kontrolė Jūsų asmens duomenų neperduoda trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms, t. y. už Europos Sąjungos ribų, išskyrus atvejus, kai tai įpareigoja atlikti teisės aktai ar teismai.

 
DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Valstybės kontrolė užtikrina, kad asmens duomenų subjektų teisės būtų tinkamai įgyvendinamos ir visa informacija jiems būtų pateikiama tinkamai, laiku ir priimtina forma. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybės kontrolėje tvarkos aprašą nustato ir tvirtina valstybės kontrolierius. Aprašas skelbiamas institucijos interneto svetainėje .
 2. Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu institucijoje, prašome pateikti adresu Pamėnkalnio g. 27, Vilnius, el. paštu info@vkontrole.lt arba susisiekite su Valstybės kontrolės duomenų apsaugos pareigūnu.
 3. Gindami savo pažeistas teises, susijusias su asmens duomenų teisine apsauga, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 
SLAPUKŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

Kas yra slapukai ir kaip jie veikia?

Valstybės kontrolės svetainėse naudojami slapukai (angl. cookies), siekiant kuo labiau pritaikyti Jums lankomos svetainės veikimą.

Slapukai yra tekstiniai failai, kurie, Jūsų sutikimu, įrašomi įrenginio (pvz.: kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje. Jie renka naršymo svetainėje informaciją.

Pirmą kartą apsilankius vienoje ar kitoje svetainėje, slapukai įrašomi Jūsų kompiuteryje ir vėliau naudojami jam atskirti nuo kitų kompiuterių. Tai įprasta naršymo interneto svetainėse praktika, palengvinanti naršymą jau lankytoje interneto svetainėje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Slapukai naudojami ir tam, kad būtų užregistruota, ar duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad Valstybės kontrolės interneto svetainėse būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankius svetainėje.

Norėdami, kad slapukais asmens duomenys nebūtų tvarkomi, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad slapukai nebūtų priimami, arba ištrinti jau įrašytus. Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Visose naršyklėse numatyta galimybė ištrinti slapukus. Detalesnės instrukcijos priklauso nuo naudojamos naršyklės.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų) neveiks tinkamai.

 
Kur rasti slapukų
nustatymus?

Paprastai juos galite rasti naršyklės meniu prie parinkčių arba pasirinkimų (angl., Settings, Internet Options ir pan.):

Slapukų nustatymai Microsoft Edge

Slapukų nustatymai Internet Explorer

Slapukų nustatymai Firefox

Slapukų nustatymai Chrome

Slapukų nustatymai Safari web ir iOS.

Daugiau patarimų, kaip pašalinti slapukus, ir kitos naudingos informacijos galite rasti interneto svetainėje.

 
Kokius slapukus mes naudojame?

Siekiant užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naudotis institucijos interneto svetaine, naudojami šie slapukai:

  vkontrole.lt

Slapuko pavadinimas Aprašymas Slapuko saugojimo terminas
ASP.NET_SessionId Atpažįsta Jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją. Sesija (išnyksta uždarius naršyklę).

    
  valstybeskontrole.lt

Slapuko pavadinimas Aprašymas Slapuko saugojimo terminas
.AspNetCore.Antiforgery.AKKrVAx-zgA Apsaugo nuo įvedimo laukų klastojimo.. Sesija (išnyksta uždarius naršyklę).
bdar-checked Atpažįsta, ar vartotojas susipažino su slapukų politika. 1 metai nuo paspaudimo „Supratau“.

 
  ifi.lt, vkontrole.lt/bp

Slapuko pavadinimas Aprašymas Slapuko saugojimo terminas
ASP.NET_SessionId Atpažįsta Jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją. Sesija (išnyksta uždarius naršyklę).

    
  signals.lt

  Slapukai nenaudojami

 
  tfma.eu ir vkontrole.lt/tf

Slapuko pavadinimas Aprašymas Slapuko saugojimo terminas
ASP.NET_SessionId Atpažįsta Jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją. Sesija (išnyksta uždarius naršyklę).

 
  vkontrole.lt/vsa

Slapuko pavadinimas Aprašymas Slapuko saugojimo terminas
ASP.NET_SessionId Atpažįsta Jūsų unikalią naršymo tinklalapyje sesiją. Sesija (išnyksta uždarius naršyklę).