Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Apie struktūrinius padalinius

Rodyti viską

 
Audito padaliniai

Atitikties audito departamentas

Departamentui pavesta įvertinti, ar jo kompetencijai pavestose srityse teisėtai ir efektyviai valdomas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, užtikrinti efektyvų valstybinio audito proceso įgyvendinimą.

Finansinio audito 1-asis departamentas

Departamentui pavesta įvertinti, ar jo kompetencijai pavestose srityse teisėtai ir efektyviai valdomas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, užtikrinti efektyvų valstybinio audito proceso įgyvendinimą.

Finansinio audito 2-asis departamentas

Departamentui pavesta įvertinti, ar jo kompetencijai pavestose srityse teisėtai ir efektyviai valdomas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, užtikrinti efektyvų valstybinio audito proceso įgyvendinimą.

Informacinių technologijų audito departamentas

Departamentui pavesta įvertinti, ar jo kompetencijai pavestose srityse teisėtai ir efektyviai valdomas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, užtikrinti efektyvų valstybinio audito proceso įgyvendinimą.

Veiklos audito 1-asis departamentas

Departamentui pavesta įvertinti, ar jo kompetencijai pavestose srityse teisėtai ir efektyviai valdomas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, užtikrinti efektyvų valstybinio audito proceso įgyvendinimą.

Veiklos audito 2-asis departamentas

Departamentui pavesta įvertinti, ar jo kompetencijai pavestose srityse teisėtai ir efektyviai valdomas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, užtikrinti efektyvų valstybinio audito proceso įgyvendinimą.

Veiklos audito 3-iasis departamentas

Departamentui pavesta įvertinti, ar jo kompetencijai pavestose srityse teisėtai ir efektyviai valdomas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, užtikrinti efektyvų valstybinio audito proceso įgyvendinimą.

Veiklos audito 4-asis departamentas

Departamentui pavesta įvertinti, ar jo kompetencijai pavestose srityse teisėtai ir efektyviai valdomas valstybės turtas ir kaip vykdomas valstybės biudžetas, skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, užtikrinti efektyvų valstybinio audito proceso įgyvendinimą.

Europos Sąjungos investicijų audito departamentas

Departamentui pavesta vykdyti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos audito institucijos funkcijas, atliekant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, Europos Komisijai deklaruotų išlaidų ir sąskaitų valstybinius atitikties auditus; remiantis atlikto valstybinio atitikties audito išvadomis parengti ir Europos Komisijai pateikti audito nuomonę ir kontrolės ataskaitą dėl valdymo ir kontrolės sistemos veikimo, Europos Komisijai ataskaitiniu laikotarpiu deklaruotų išlaidų ir sąskaitų.

 
 
 
Biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas vykdantis padalinys

Biudžeto stebėsenos departamentas

Departamentui pavesta užtikrinti Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatytų taisyklių laikymosi ir užduočių vykdymo stebėseną, užtikrinti efektyvų fiskalinės drausmės stebėsenos proceso įgyvendinimą, įvertinti, ar Departamento kompetencijai pavestose srityse skaidriai valdomi viešieji finansai, analizuoti fiskalinės ir biudžeto politikos tikslų įgyvendinimą.

 
 
 
Administraciniai padaliniai

Administravimo departamentas

Departamentui pavesta užtikrinti teisėtą ir efektyvų Valstybės kontrolės informacijos ir dokumentų valdymą, tinkamą įslaptintos informacijos administravimą ir apsaugą bei viešųjų ir privačių interesų deklaravimą, užtikrinti teisėtą viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą, aprūpinti Valstybės kontrolės darbuotojus reikalingu turtu ir paslaugomis, užtikrinti jiems tinkamas ir saugias darbo sąlygas.

Finansų departamentas

Departamentui pavesta formuoti efektyvią ir racionalią Valstybės kontrolės finansinių išteklių ir buhalterinės apskaitos politiką, užtikrinti finansų ilgalaikį ir trumpalaikį planavimą, teisingą buhalterinės apskaitos tvarkymą, efektyvų finansinių išteklių valdymo procesą.

Informacinių technologijų departamentas

Departamentui pavesta formuoti nuoseklią informacinių technologijų naudojimo Valstybės kontrolėje strategiją ir organizuoti jos įgyvendinimą, koordinuoti informacinių sistemų projektavimo, diegimo, palaikymo, sąveikos ir plėtros darbus, užtikrinti institucijos funkcijoms įgyvendinti reikalingų informacinių technologijų turto, išskyrus telefono ryšio įrangą, teisėtą, efektyvų ir racionalų planavimą, įdiegimą, naudojimą, administravimą ir priežiūrą.

Inovacijų ir metodologijos departamentas

Departamentui pavesta formuoti Valstybės kontrolės veiklos inovacijų politiką ir valstybinio audito proceso politiką, tobulinti valstybinio audito ir valstybinių auditorių atliekamų vertinimų metodiką ir kokybės užtikrinimo sistemą, organizuoti savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliktų auditų kasmetinę išorinę peržiūrą.

Komunikacijos departamentas

Departamentui pavesta užtikrinti efektyvų komunikacijos procesą institucijoje, užtikrinti, kad suinteresuotosioms šalims būtų teikiama objektyvi, aktuali ir aiški informacija apie Valstybės kontrolės veiklą, gerinti institucijos įvaizdį šalyje ir tarptautinėje bendruomenėje, palaikyti ir plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius bei užtikrinti tarptautinių įsipareigojimų tinkamą vykdymą, stiprinti institucijos darbuotojų bendradarbiavimą vidinės komunikacijos priemonėmis, užtikrinti tinkamą asmenų prašymų nagrinėjimą ir jų aptarnavimą Valstybės kontrolėje.

Personalo departamentas

Departamentui pavesta formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo ir ugdymo politiką, užtikrinti efektyvų personalo valdymo ir ugdymo procesą institucijoje, organizuoti institucijos darbuotojų paiešką, atranką, priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų, valstybinių auditorių priesaikos priėmimą.

Planavimo ir poveikio departamentas

Departamentui pavesta užtikrinti, kad būtų nustatytos reikšmingiausios viešojo sektoriaus rizikos ir suplanuoti pagal aukščiausiosios audito institucijos kompetenciją auditai ir kiti vertinimai, skatinti teigiamą ir veiksmingą valstybinio audito poveikį valstybės finansų valdymo ir kontrolės sistemai bei į rezultatus ir visuomenės poreikius orientuotam viešajam valdymui, užtikrinti efektyvų valstybinio audito proceso įgyvendinimą.

Strateginio valdymo departamentas

Departamentui pavesta užtikrinti efektyvų veiklos planavimo procesą ir stebėseną institucijoje, koordinuoti Valstybės kontrolės veiklos procesų valdymą, veiklos planavimo ir stebėsenos informacinės sistemos plėtrą.

Teisėtumo užtikrinimo departamentas

Departamentui pavesta pagal kompetenciją užtikrinti Valstybės kontrolės veiklos, rengiamų ir priimamų teisės aktų ir dokumentų teisėtumą, teisinio reguliavimo aplinkos poveikio institucijos veiklai stebėseną, tinkamą Valstybės kontrolės atstovavimą teismuose ir kitose institucijose, kai nagrinėjami teisinio pobūdžio klausimai, pagal kompetenciją dalyvauti įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones, užtikrinant audito kokybę.

Vidaus audito tarnyba

Tarnybai pavesta tirti ir vertinti Valstybės kontrolės valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę, institucijos gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikti valstybės kontrolieriui rekomendacijas dėl Valstybės kontrolės valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo, konsultuoti valstybės kontrolierių, valstybės kontrolieriaus pavaduotojus ir struktūrinių padalinių vadovus institucijos valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.