Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Komisijos ir darbo grupės

Rodyti viską

Valstybės kontrolės tarybos Strategijos ir stebėsenos komitetas

Komitetas skirtas padėti koordinuoti ir formuoti politiką svarbiausiais Valstybės kontrolės veiklos valdymo arba krypties nustatymo ir stebėsenos aspektais, patarti valstybės kontrolieriui priimant sprendimus dėl aukščiausiosios audito institucijos (toliau – AAI) veiklos strateginių krypčių ir procesų valdymo, siekiant užtikrinti nuoseklų jos vystymąsi.

Valstybės kontrolės tarybos Išteklių ir kokybės komitetas

Komitetas skirtas padėti koordinuoti ir užtikrinti audito, vertinimų ir biudžeto politikos kontrolės metodikos, kokybės, žmogiškųjų išteklių kompetencijų ir jų valdymo, informacinių išteklių, inovacijų, skaitmenizavimo ir IT taikymo audito ir vertinimų procesuose politikos įgyvendinimą vadovavimo arba įgyvendinimo aspektu.

Valstybės kontrolės tarybos Palaikymo ir plėtros komitetas

Komitetas skirtas padėti koordinuoti ir užtikrinti bendruosius institucinius Valstybės kontrolės strategijos įgyvendinimo, rizikos priemonių plano įgyvendinimo, organizacinių išteklių valdymo, organizacinių struktūrų optimizavimo ir procesinio valdymo tobulinimo, inovacijų, IT ir skaitmeninių metodų taikymo numatymo ir įgyvendinimo, tinkamos infrastruktūros sukūrimo ir palaikymo, ryšių su suinteresuotaisiais subjektais valdymo strategijų įgyvendinimo, pokyčių valdymo, veiklos tęstinumo užtikrinimo, atitikties teisės aktams ir reikalavimams užtikrinimo politikos įgyvendinimą vadovavimo arba įgyvendinimo aspektu.

Valstybės kontrolės tarybos Organizavimo ir poveikio komitetas

Komitetas skirtas padėti koordinuoti ir užtikrinti valstybinio audito strateginio tyrimo, valstybinio audito išvadų ir ataskaitų rengimo, vertinimo procesų organizavimo, valstybinių auditų rekomendacijų įgyvendinimo, audito poveikio pasiekimo ir įvertinimo politikos įgyvendinimą.

Valstybės kontrolės taryba

Tarybos paskirtis yra patarti valstybės kontrolieriui ir pateikti kolegialią nuomonę svarbiausiais Valstybės kontrolės veiklos klausimais.

Valstybės kontrolės etikos komisija

Komisija vertina informaciją dėl darbuotojų veikos atitikties etiką ar elgesį reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams, tiria galimus etikos pažeidimus, rengia ir įgyvendina etikos ir elgesio normų pažeidimų prevencijos priemones, teikia išvadas, rekomendacijas, nuomones.

Valstybės kontrolės viešųjų pirkimų komisija

Komisijai pavesta organizuoti ir atlikti Valstybės kontrolės viešuosius pirkimus.

Valstybės kontrolės korupcijos prevencijos komisija

Komisijai pavesta pagal kompetenciją koordinuoti Valstybės kontrolės veiklas korupcijos prevencijos srityje, išskirti prioritetines veiklos, šalinančios korupcijos priežastis, kryptis, užtikrinti nuoseklų priemonių, didinančių korupcijos prevencijos veiksmingumą, įgyvendinimą, kurti ir palaikyti korupcijai atsparią aplinką institucijoje.

Valstybės kontrolės lengvų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų dvišalė komisija

Komisijai pavesta ištirti lengvus nelaimingus atsitikimus Valstybės kontrolėje.

Valstybės kontrolės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto bei medžiagų vertės nustatymo komisija

Komisijai pavesta nustatyti Valstybės kontrolės valdomo, naudojamo ir patikėjimo teise disponuojamo valstybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto bei medžiagų, susidarančių vykdant turto remonto darbus, vertę ir užtikrinti šio turto įtraukimą į apskaitą.

Valstybės kontrolės turto nurašymo ir likvidavimo komisija

Komisija sudaryta užtikrinti teisingą ir teisėtą ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, bei materialinių vertybių nurašymą ir likvidavimą.

Valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose komisija

Komisijai pavestas nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose organizavimas.

Projekto „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“ įgyvendinimo darbo grupė

Grupei pavesta bendradarbiauti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu ir kartu įgyvendinti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą „Atvirų duomenų platformos, įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus informacijos pakartotinį panaudojimą verslui, ir jos valdymo įrankių sukūrimas“.

EUROSAI Specialiosios paskirties savivaldybių audito darbo grupės sekretoriatas

Sekretoriatas sudarytas organizuoti ir koordinuoti EUROSAI Specialiosios paskirties savivaldybių audito darbo grupės veiklą.

Dovanų vertinimo komisija

Komisijai, vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, pavesta nustatyti Valstybės kontrolės darbuotojų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas gautų dovanų ir reprezentacijai skirtų dovanų, kurių vertė viršija 150 Eur ir kurios pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 13 str. laikomos valstybės nuosavybe, vertę.

Įslaptintos informacijos inventorizacijos komisija

Komisijos paskirtis yra teisės aktuose nustatyta tvarka patikrinti, ar įslaptinta informacija, kuria disponuoja Valstybės kontrolė, nėra prarasta, sugadinta ar neteisėtai sunaikinta.

Vidaus kokybės audito grupė

Grupei pavesta užtikrinti tinkamą kokybės vadybos sistemos, atitinkančios ISO 9001:2015 ir ISO 19001:2011 kokybės standarto reikalavimus, funkcionalumą.