Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


2014–2020 m. ES fondų investicijų audito institucijos funkcijų vykdymas

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ – VEIKSMŲ PROGRAMOS AUDITAS“
 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei Lietuvos Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikoje gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos auditus“ 4 punktu pavesta:

- atlikti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos institucijų atitikties jų paskyrimo kriterijams auditą ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų programos audito institucijos funkcijas.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo nuostatas, 2007 m. lapkričio 6 d. Valstybės kontrolėje buvo įsteigtas Europos Sąjungos investicijų audito departamentas (ankstesnis pavadinimas 8-asis audito departamentas), kuriam ir pavesta atlikti audito institucijos funkcijas.

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės vykdomo projekto „Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė – veiksmų programos auditas“ kodas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0025.
 

Projekto tikslas:
 

Vykdyti 2014–2020 m. ES fondų investicijų, gaunamų pagal ES sanglaudos politikos investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, audito institucijos funkcijas.
 

Projekto finansavimas:
 

Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamento vykdomas projektas Nr. 11.0.1-CPVA-V-201-01-0025 finansuojamas iš Sanglaudos fondo (85%) ir Lietuvos valstybės biudžeto (15%) lėšų. Šios lėšos kasmet yra įtraukiamos į Valstybės kontrolei skirtus metinius biudžeto asignavimus.

Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamente, įgyvendinant projektą vykdomos šios veiklos:
 

 • Atliekami ES fondų investicijų Lietuvos Respublikoje auditai, rengiamos audito ataskaitos ir išvados, kurios teikiamos EK, tobulinami audito strategijos ir audito metodikos dokumentai.

 • Keliama valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, kurių vykdomos funkcijos visiškai arba dalinai susijusios su 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimu kvalifikacija.

 • Mokamas darbo užmokestis Valstybės kontrolės valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, kurių vykdomos funkcijos visiškai arba dalinai susijusios su 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos administravimu.

 • Įrengiamos darbo vietos (perkama kompiuterinė įranga, biuro baldai, kanceliarinės ir kitos prekės, kurios reikalingos užtikrinti tinkamą audito institucijos veiklą).

 • Apmokamos audito institucijos biuro patalpų nuomos ir kitos susijusios eksploatacinės išlaidos.

Valstybės kontrolės Europos Sąjungos investicijų audito departamento veiklos rezultatai, įgyvendinant projektą*:
 

 • Atliktas auditas, skirtas įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemą sudarančių institucijų atitiktį R. 1303/2013 XIII priede nustatytiems paskyrimo kriterijams dėl vidaus kontrolės aplinkos, rizikos valdymo, valdymo ir kontrolės veiklos ir stebėsenos bei pateikta Audito institucijos ataskaita ir Audito institucijos nuomonė.

 • Atliktas auditas, skirtas įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, sąskaitose pateiktą informaciją bei Europos Komisijai 2014 m. sausio 1 d.–2015 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotas išlaidas bei pateikta ribotos apimties Audito institucijos ataskaita ir Audito institucijos nuomonė.

 • Atliktas auditas, skirtas įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, sąskaitose pateiktą informaciją bei Europos Komisijai 2015 m. liepos 1 d.–2016 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotas išlaidas bei pateikta ribotos apimties Audito institucijos ataskaita ir Audito institucijos nuomonė.

 • Atliktas auditas, skirtas įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, sąskaitose pateiktą informaciją bei Europos Komisijai 2016 m. liepos 1 d.–2017 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotas išlaidas bei pateikta Audito institucijos ataskaita ir Audito institucijos nuomonė.

 • Atliktas auditas, skirtas įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, sąskaitose pateiktą informaciją bei Europos Komisijai 2017 m. liepos 1 d.–2018 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotas išlaidas bei pateikta Audito institucijos ataskaita ir Audito institucijos nuomonė.

 • Atliktas auditas, skirtas įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, sąskaitose pateiktą informaciją bei Europos Komisijai 2018 m. liepos 1 d.–2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotas išlaidas bei pateikta Audito institucijos ataskaita ir Audito institucijos nuomonė.

 • Atliktas auditas, skirtas įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, sąskaitose pateiktą informaciją bei Europos Komisijai 2019 m. liepos 1 d.–2020 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotas išlaidas bei pateikta Audito institucijos ataskaita ir Audito institucijos nuomonė.

 • Atliekamas auditas, skirtas įvertinti 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimui sukurtos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą, sąskaitose pateiktą informaciją bei Europos Komisijai 2020 m. liepos 1 d.–2021 m. birželio 30 d. laikotarpiu deklaruotas išlaidas.


[*] Atliktų auditų rezultatai viešinami tik gavus Europos Komisijos patvirtinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 139 str.

 

Už informaciją atsakingas Strateginio valdymo departamentas

Informacija atnaujinta 2021-07-09