Slapukų informacija

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Valstybinio audito rekomendacijų, priemonių joms įgyvendinti ir rodiklių pokyčiams pasiekti atmintinė

VALSTYBINIO AUDITO REKOMENDACIJOS, PRIEMONĖS IR RODIKLIAI

Rekomendacija – valstybinio audito rezultatų pagrindu suformuluoti siūlymai, skirti valstybinio audito metu nustatytoms problemoms išspręsti, siekiant audituojamo subjekto (audituojamų subjektų) veiklos gerinimo ir naudos visuomenei didinimo.

Rekomendacijos priemonė – audituojamo subjekto suplanuoti veiksmai rekomendacijai įgyvendinti.

Pokyčių vertinimo rodikliai – kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai, pagal kuriuos vertinami pokyčiai audituotoje srityje. Rodikliai ir jų reikšmės pateikiamos valstybinio audito ataskaitos rekomendacijų įgyvendinimo plane (taikoma audito ataskaitoms nuo 2020-01-01).

Piktograma: Rekomendacijos įgyvendinimasRekomendacijos įgyvendinimas. Rekomendacija yra įgyvendinta tada, kai įgyvendinus visas priemones yra pašalinamos audito metu nustatytos problemos, neatitiktys ar ištaisomi iškraipymai ir pasiekiamas rekomendacijų įgyvendinimo plane suplanuotas pokytis audituotoje srityje.

Piktograma: Priemonių ir rekomendacijos terminaiPriemonių ir rekomendacijos terminai. Rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodomas audituojamo subjekto pasiūlytas priemonės įgyvendinimo terminas iki kurio audituotas subjektas turi raštu informuoti Valstybės kontrolę apie priemonės įgyvendinimą. Rekomendacijos įgyvendinimo terminas yra kartu ir pokyčio pasiekimo terminas, o pasiektas pokytis įvertinamas praėjus ne mažiau kaip vieneriems finansiniams metams nuo visų su rekomendacija susijusių priemonių įgyvendinimo. Su Valstybės kontrole suderinti rekomendacijų ir jų priemonių įgyvendinimo terminai nėra pratęsiami ar atidedami, todėl turi būti suplanuoti atsakingai. 

Piktograma: Rodiklio pradinė ir siektina reikšmėsRodiklio pradinė ir siektina reikšmės. Pradinė rodiklio reikšmė yra ta reikšmė, kuri parodo situaciją, buvusią prieš auditą arba audito metu, ir fiksuojama audito ataskaitoje. Siektina rodiklio reikšmė parodo laukiamą pokytį audituotoje srityje, palyginus su pradine rodiklio reikšme.

Piktograma: Priemonės ar rodiklio keitimasPriemonės ar rodiklio keitimas / tikslinimas / atsisakymas. Rekomendacijų įgyvendinimo plane nurodyta priemonė gali būti keičiama, tikslinama arba atsisakoma ją įgyvendinti audituoto subjekto argumentuotu prašymu, kai dėl pasikeitusių reikšmingų aplinkybių jos įgyvendinimas tampa neaktualus ir (ar) toliau įgyvendinti ją nėra tikslinga. Pokyčio vertinimo rodiklis gali būti keičiamas kitu rodikliu ar tikslinamas audituoto subjekto argumentuotu prašymu, kai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų ar kitų organizacijų rodiklis, kuris susijęs su pokyčių vertinimo rodikliu, yra panaikinamas, tikslinamas arba nustatomas naujas rodiklis.
 

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena apima rekomendacijų priemonių įgyvendinimo stebėseną ir rezultatų įvertinimą; rekomendacijomis siekiamų pokyčių stebėseną; rekomendacijų įgyvendinimo (įvykusių pokyčių) įvertinimą ir stebėsenos užbaigimą. Audituotų subjektų asmenys, atsakingi už informavimą apie rekomendacijų įgyvendinimo būklę, nurodomi rekomendacijų įgyvendinimo plane. Rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenai užtikrinti Valstybės kontrolė skiria atsakingus asmenis, koordinuojančius rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą ir atliekančius stebėseną.  Rekomendacijų stebėsenos eiga:

Piktograma: Skaičius 1Audituotas subjektas informuoja Valstybės kontrolę, kaip yra įgyvendinamos priemonės, iki rekomendacijos priemonės įgyvendinimo termino pabaigos.
 

Piktograma: Skaičius 2Valstybės kontrolė įvertina gautą informaciją, priima sprendimą dėl priemonės įgyvendinimo būklės ir apie tai informuoja audituotą subjektą. 

Piktograma: Skaičius 3Įgyvendinus visas rekomendacijos priemones, vertinama, ar pasiekti pokyčio vertinimo rodikliai, ir rekomendacijos įgyvendinimo būklė. Priklausomai nuo pasiekto pokyčio, rekomendacija gali būti laikoma įgyvendinta, iš dalies įgyvendinta arba neįgyvendinta. Apie rekomendacijos įgyvendinimo būklę pranešama audituotam subjektui.

Piktograma: Skaičius 4Baigus visų audito rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, Valstybės kontrolė parengia rekomendacijų įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą.
 

Piktograma: Skaičius 5Valstybės kontrolė du kartus per metus – iki einamųjų metų pavasario ir rudens Seimo sesijų pradžios – teikia Seimui rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitas.

Valstybinio audito rekomendacijų pateikimą audituojamiems subjektams, audito rekomendacijų įgyvendinimą ir jų įgyvendinimo stebėsenos procesą reglamentuoja valstybės kontrolieriaus patvirtintas Valstybinio audito rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas.